Đã Hủy

iPhone, Javascript Job by synthien

hello

i am looking for a iphone app developer to work on a financial assistant application.

I would appreciate your advice on how long I can expect an iphone application to take to be developed and completed.

I am new to freelancer as an employer and appreciate your assistance.

Regards,

Alex Wazin

Kỹ năng: iPhone, Javascript

Xem thêm: work freelancer project, employer freelancer, advice freelancer, freelancer advice, financial app, custom developed, project iphone app developer, freelancer employer, iphone project freelancer, financial advice, looking financial project, freelancer iphone project, iphone financial app, project alex iphone, iphone freelancer project, iphone custom app developer, iphone application custom, freelancer iphone app developer, financial project, setup project custom form, setup project custom, custom iphone application, deployment project custom message, custom app iphone, iphone app developer freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1647477

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

winmaclin

Hired by the Employer

$10 AUD / giờ
(3 Đánh Giá)
6.8