Đã Trao

Matlab and Mathematica Job by jamessmith1

the image processing project is very simple i need u to make a code reader for the codes on pakistani id cards talk to me on skype i ll guide u more

steveandrew92 search me

Kỹ năng: Matlab and Mathematica

Xem thêm: pakistani f, project talk, custom code reader, code reader codes, project pakistani, custom codes, project codes, project image processing, processing project, Pakistani project, image reader, google talk msn aol skype, custom calling cards sms, image processing project, custom phone cards, custom animated cards, martial art custom post cards, custom flash cards, custom animated cards free, custom christmas cards watercolor, custom greeting cards projects, custom holiday cards graphic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) amsterdam, Pakistan

Mã Dự Án: #1647870

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

sofina2006

Hired by the Employer

$70 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.9