Đã Trao

Mạng xã hội Job by sparksys

in my teams i dont have an social marketing team so i may need you to help me with some social marketing for pages or website i will pay 30$ per 10000 like is it fine?

Kỹ năng: Mạng xã hội

Xem thêm: may, dont project will, may marketing, may help, custom project management website, custom project management website bonuses work, custom website design news, custom character drawing pay, custom website video player, create custom vbulletin pages, layers website pages, implement project design website, project objectives website reservation rental, custom myspace pages bands

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Giza, Egypt

Mã Dự Án: #1649041

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marjanahmed13

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(2896 Đánh Giá)
8.7