Đã Trao

Tiếp thị qua Internet Job by MidgardLTD

Hi

I need some downloads, rating and comments on my free app.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: free app downloads, need downloads app, custom rating, free rating app, dotproject project custom sort, free star rating widget

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1649104

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Ghon

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(114 Đánh Giá)
6.7