Đang Thực Hiện

Chép lời Job by MediaProjectRed

Transcribing an interview with the editor of Woman's Day.

We will need an email adress to send the interview file - it is bigger than what [url removed, login to view] allow us to send

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: woman freelancer, transcribing freelancer, freelancer transcribing, freelancer email adress, 121 freelancer, editor freelancer, interview project, woman project, project editor, need editor interview, interview transcribing, email adress, transcribing interview, project ico file, project multisim file, standalone project pdf file, file sharing service freelancer, dotproject project custom sort, custom file storage

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Potts Point, Australia

Mã Dự Án: #1649875

Đã trao cho:

sureshv120

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
3.8