Đang Thực Hiện

Matlab and Mathematica, Không dây Job by user01234

plots attatched with are to be needed...for any further information please ask me..

Kỹ năng: Matlab and Mathematica, Không dây

Xem thêm: plots, information needed bid project, information needed cover, custom web game needed, dotproject project custom sort, information needed website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) pqr, India

Mã Dự Án: #1650206

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹8000 cho công việc này

samehyassin99

Hired by the Employer

₹8000 INR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4