Đã Trao

HTML, Thiết kế logo, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web Job by webtendholdings

single page design + logo design

Kỹ năng: HTML, Thiết kế logo, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: custom design logo, webtendholdings, custom page design, single page web design, custom capture page design, custom splash page design, submit custom logo project

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Ipswich, Australia

Mã Dự Án: #1650377

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

nextgenexperts

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(168 Đánh Giá)
6.5