Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Excel, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm Job by FreelancerGB

Small bit of work on data retrieval

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: bit project, project data work, data work project, data retrieval, alpha data work home, custom export data quickbooks, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Croydon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1650575

Đã trao cho:

lenzai

Hired by the Employer

$40 USD / giờ
(18 Đánh Giá)
4.5