Đã Trao

AJAX, Thiết kế Banner, Nhập liệu, HTML, Javascript Job by matthuguley

I am offering you a project right now to help me in developing a website to look more of a bank and i am offering a good price for it.

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế Banner, Nhập liệu, HTML, Javascript

Xem thêm: may help, price website translation project, price website project pages, good price website, price website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #1650815

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ZenithTechnoSol

Hired by the Employer

$100 USD trong 14 ngày
(69 Đánh Giá)
6.5