Đã Trao

Dịch thuật Job by wmaven

Our pages for our website , as we are an nursing company ,consist of 765 words to

3825 characters(no spaces)

4631 characters with spaces, english to hebrew

kamah oleh ?

[url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Hatzlacha

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: 3825, nursing words, website custom words, characters project, custom characters, hebrew english business translation software, nursing website, site will translate hebrew english, hebrew english cursive, interpretation hebrew english, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, hebrew english translation jobs, translate web page hebrew english, translate web hebrew english, subtitle translation hebrew english

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1651240

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

mshtouker

Hired by the Employer

$60 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0