Đang Thực Hiện

Illustrator, Thiết kế logo Job by blizzard786

need a logo "Matbah" its kitchen products, blenders grinders, rice cookers, etc.. please make it elegant. Its a arabic word for "kitchen"

Kỹ năng: Illustrator, Thiết kế logo

Xem thêm: rice, rice logo, kitchen logo, arabic project, elegant word, project arabic, blizzard786, blenders, make logo arabic, make arabic logo, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project kitchen, need custom logo, custom word logo, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) skokie, United States

Mã Dự Án: #1651286

Đã trao cho:

anjuseju

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3