Đã Hủy

BPO Job by Shardul1

will give the details once we chat ...

Kỹ năng: BPO

Xem thêm: custom chat, project proposal chat application, vbnet project voice chat, project community chat, custom myspace details, dotproject project custom sort, project create chat room

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #1651323

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹15000 cho công việc này

fullystaffedph

Hired by the Employer

₹15000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0