Đã Trao

Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web Job by aaronkong

I'm looking to build a mall website that business can register and upload pics and video. This mall will be cambodian feel to it.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: build custom upload website, custom pics, custom register, upload video powerpoint project, website mall, custom upload video php, mall project, project mall, upload pics, mall website, boonex dolphin upload video, aspnet upload video, upload video website aspnet, upload video youtube aspnet, upload video site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1651820

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$300 USD trong 30 ngày
(1466 Đánh Giá)
10.0