Đang Thực Hiện

Joomla, PHP Job by wstream

Variouse Joomla Customisations

Kỹ năng: Joomla, PHP

Xem thêm: customisations, custom school joomla, custom contact joomla, create custom cms joomla, custom user joomla, custom login joomla, dotproject project custom sort, custom eventlist joomla, create custom module joomla, implement custom desin joomla

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Kuala Lumpur, Malaysia

Mã Dự Án: #1652021

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

joomlamanager

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(180 Đánh Giá)
6.8