Đã Trao

Tài chính Job by Penelopy11

Hi,

I have a major financial planning group assignment due tomorrow. My partner disappoint me a big time. Do you think you can help me finish it. Money isn't a problem. Please contact me to my email asap. I will send you the question and work in progress answer. The goal is to get the final work within 10 hours.

Kỹ năng: Tài chính

Xem thêm: planning problem, financial planning help, financial planning group, financial goal planning, answer financial, project planning, financial planning, financial group, project goal, send final project, financial planning project, question answer project, may help, custom group, financial project, send email tomorrow, contact email ozamiz city, project 1000 contact email, code project import contact, constant contact email design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1652126

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

waqar21081974

Hired by the Employer

$100 USD trong 70 ngày
(22 Đánh Giá)
5.0