Đã Trao

Tài chính Job by Penelopy11

Hi,

I have a major financial planning group assignment due tomorrow. My partner disappoint me a big time. Do you think you can help me finish it. Money isn't a problem. Please contact me to my email asap. I will send you the question and work in progress answer. The goal is to get the final work within 10 hours.

Kĩ năng: Tài chính

Xem nhiều hơn: planning problem, financial planning help, financial planning group, financial goal planning, answer financial, project planning, financial planning, financial group, assignment project answer, assignment financial project, project goal, send final project, money assignment, financial planning project, financial planning assignment, assignment money, question answer project, constant contact custom html email, financial assignment, assignment problem, may help, assignment due, custom group, hours finish assignment, project assignment money

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #1652126

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

waqar21081974

Hired by the Employer

$100 USD trong 70 ngày
(22 Nhận xét)
5.0