Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by Germaike

Hey,

Do you have time to translate again?

In attachment the original text.

Kind regards,

Germaike

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translate project, custom text boxes, kind regards italian, kind regards translation french, project voice text mobile, custom text basket oscommerce, dotproject project custom sort, custom text preview javascript

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Korbeek-Lo, Belgium

Mã Dự Án: #1652292

Đã trao cho:

XifGER

Hired by the Employer

€30 EUR trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
4.2