Đóng

PHP Job by

Dự án này đã được trao cho leandro2219 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hola

Vi tu oferta para un sitio similar a [url removed, login to view]

Quisiera un sitio identico a este que incluya un generador de desmotivaciones pero funcionando en Wordpress.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online