Đóng

Apache, MySQL, PHP Job by

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hello! Please send me a PM to discuss project details on a project you recently bid on. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online