Đã Trao

Nhập liệu Job by BOOZIK

Whats going on man? U not answering my messages on skype? Should I report your attitude and male a claim? U killing my business

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: project messages, project man, report business project, skype messages, custom messages skype, custom report , project report business, business project report, skype custom messages, messages project, dotproject project custom sort, project recruitment website report

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1653753

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

zahedkamal87

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
5.8