Đã Hủy

3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, After Effects Job by sunny79999

Dear Sir,

Plz Send me 3dmax modeling work.

i'm attached my charecter modeling file. file format- .max and version 3dmax [url removed, login to view] chek this file and reply me.

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, After Effects

Xem thêm: 3dmax work, project modeling, modeling work, modeling max, max file format, project 3dmax, charecter, charecter modeling, 3dmax project file, wedding project studio max, project financing contract format, project biding letter format, 3dmax, project loan application format, 3dmax modeling, 3dmax project, modeling project, dotproject project custom sort, project vba date format

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) surat, India

Mã Dự Án: #1654337

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

wroom7

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 3 ngày
(62 Đánh Giá)
7.6