Đã Trao

3D Animation Job by Amerab

how much days it will take and how much my budget have to be

Kỹ năng: 3D Animation

Xem thêm: bidding project exceed budget, project financial budget, matlab project done days, project net budget buyer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, Israel

Mã Dự Án: #1654877

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

salmanaim

Hired by the Employer

$250 USD trong 10 ngày
(92 Đánh Giá)
7.7