Đã Trao

Lập trình C Job by vivinamie

I'm looking for someone who already has the program for fat vx670 offline tracks and records pin + Which Can Be Downloaded Later.

Best supporting chinese character,

And GSM functionality.

my icq is [url removed, login to view] e-mail:1348304261@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: vx670, chinese m, project chinese, vx670 chinese, project character, offline vx670, vx670 program, chinese character, vx670 offline, chinese mail, qq com chinese, qq chinese, program vx670, mail qq com, chinese qq, custom character, deployment project custom message, custom pin, custom character illustrations, world darkness custom character sheet, setup project custom user interface, ccs forum custom character ks0108 pic microcontroller, project gsm, creating custom character fpsc, character can project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1655006

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

tommy1887

Hired by the Employer

$1000 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0