Đã Hủy

Nhập liệu, PDF, Powerpoint, Nghiên cứu, Resumes Job by jniteen76

Facebook Marketing

200 Profiles promotion

within 2 days of time

With replacement warranty for bad ones.

Kỹ năng: Nhập liệu, PDF, Powerpoint, Nghiên cứu, Resumes

Xem thêm: may 2, project facebook marketing, may marketing, facebook marketing project, jniteen76, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) BHJ, India

Mã Dự Án: #1655081

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

chudhurry

Hired by the Employer

$80 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0