Đã Trao

PHP Job by leung328

Yiiframework developer

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: yiiframework, setup project custom, deployment project custom message, tell project crystal developer, custom developer joblite bidding, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

Mã Dự Án: #1655098

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

USAGraphicPR0

Hired by the Employer

$1500 USD trong 30 ngày
(38 Đánh Giá)
7.4