Đã Trao

iPad, iPhone, Mobile App Development Job by jonstagger

Please contact me on Skype to discuss iOS app build: [url removed, login to view]

thanks!

Jon

Kỹ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: jon n, jon, ios custom, ios app build, project ios, project contact skype, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1655489