Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội Job by venomsol

I require 10,000 Facebook likes/fans.

Can you please quote the price for the facebook like/fans.

The price that i have mentioned below is to complete the field, the negotiations can be made upon reply from you.

Regards,

Venom Solutions

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: project solutions, Negotiations, venomsol, quote likes, custom quote, project reference number custom field character sharepoint, sharepoint custom field type custom properties project, sharepoint creating custom field type project, price quote project, visual studio 2008 sharepoint custom field project, wordpress custom field filtering, wordpress style post custom field, custom field image mosset tree, custom field post, mosets tree search custom field, wordpress sort custom field date

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kuala Lumpur, Pakistan

Mã Dự Án: #1655766

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

expertinall

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(43 Đánh Giá)
5.4