Đang Thực Hiện

Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế trang web Job by jasondub

10 more landing pages.

I'll send you a direct bonus to cover the fees when we're all done. Doesn't look like there is a way here to make it so that I pay them.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: project fees, cover pages project, jasondub, landing cover, project cover pages, phpbb custom look feel, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, landing pages project, custom look zen cart, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1656394

Đã trao cho:

MJBenitez

Hired by the Employer

$1000 USD trong 14 ngày
(15 Đánh Giá)
5.3