Đã Trao

Prestashop Job by dagnijalubina

We are looking for Prestashop Theme developer, we have design psd. files, we can convert thiese files to cmc and html. What is price and terms for that kind of project?we need only prestashop theme.

e-mail:dagnija@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Prestashop

Xem thêm: lv, html convert prestashop theme, psd html prestashop, html convert prestashop, price prestashop, prestashop project price, prestashop html theme, price convert psd html, may prestashop, prestashop theme html, prestashop convert html, prestashop convert, prestashop theme convert, psd prestashop price, convert html theme prestashop, looking prestashop developer, convert psd prestashop theme, prestashop convert psd theme, html theme convert prestashop, html prestashop theme, cmc, convert design prestashop, custom prestashop, prestashop price custom, prestashop custom html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Budapest, Latvia

Mã Dự Án: #1657106

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

prestashop

Hired by the Employer

$100 USD trong 14 ngày
(19 Đánh Giá)
5.3