Đã Trao

Prestashop Job by dagnijalubina

We are looking for Prestashop Theme developer, we have design psd. files, we can convert thiese files to css and html. What is price and terms for that kind of project?we need only prestashop theme.

e-mail:dagnija@[url removed, login to view]

Kĩ năng: Prestashop

Xem nhiều hơn: lv, css custom theme, html convert prestashop theme, can convert project, convert html css design prestashop theme, psd html prestashop, prestashop psd prestashop, convert prestashop theme prestashop theme, prestashop theme html css, html convert prestashop, price prestashop, prestashop project price, custom theme prestashop css, custom css prestashop, prestashop html theme, html css prestashop, custom html css prestashop, price convert psd html, psd css prestashop, may prestashop, prestashop convert css theme, prestashop theme html, prestashop convert html, prestashop convert, prestashop theme convert

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Budapest, Latvia

ID dự án: #1657124

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dmitrysir

Hired by the Employer

$100 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
3.5