Đã Trao

Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Quảng cáo trên Facebook Job by fblikes

to report facebook profiles and make them banned / deleted by facebook, with your own resources. we have about 3000 profiles that have to be deleted. you did this job before yes?

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: deleted project, project 3000, custom report , fblikes, project resources, deployment project custom message, project java mysql job, project short time job, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Warsaw, Poland

Mã Dự Án: #1658387

1 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

shamim7raj

Hired by the Employer

$900 USD trong 90 ngày
(99 Đánh Giá)
5.3