Đang Thực Hiện

AJAX, HTML, OSCommerce, PHP, Thiết kế trang web Job by sparxxauto

Website mods as per attached file

Kỹ năng: AJAX, HTML, OSCommerce, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: custom mods, counter strike mods website, dotproject project custom sort, custom file storage

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Brackenfell, Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1658645

Đã trao cho:

sainathkohta

Hired by the Employer

$1500 USD trong 15 ngày
(41 Đánh Giá)
6.6