Đang Thực Hiện

Tiếp thị, Powerpoint, Trình bày, Research Writing, Bán hàng Job by forwardgirl1

I keynote project that needs to be edited for clarity, punctuation, and proper Keynote formatting. Please add the flying as well.

Kỹ năng: Tiếp thị, Powerpoint, Trình bày, Research Writing, Bán hàng

Xem thêm: keynote, custom project may, forwardgirl1, drupal please add following, add custom control project, project formatting

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Delray Beach, United States

Mã Dự Án: #1658833

Đã trao cho:

tomandersondixon

Hired by the Employer

$4 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
3.7