Đã Trao

.NET Job by Vidyasfriend

Hi! Im new to freelancing, I wanted to know how to get a projects on freelancing. Can you please help me get a new job

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: new freelancing, get job freelancing, get freelancing project, freelancing how, freelancing help, get project, project help wanted, may help, help find job, projects freelancing, project freelancing, dotproject project custom sort, dotproject project sorting projects, project company website changes, help configure smtp server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1658877

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Rahul2012

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
5.1