Đã Trao

.NET, Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết kế trang web Job by Jamalaithammou

I am looking to start online magazine. The model is that the website will list the best articles in Arabic and fransh on line. So the page will bring all the news of the day together.

Kỹ năng: .NET, Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: project line, arabic project, magazine project, start online magazine, website project list, online magazine start, arabic model, start magazine, project arabic, articles arabic, arabic website list, list arabic website, online magazine articles, online magazine project, project magazine, deployment project custom message, arabic web page php, design arabic web page, website project arabic, arabic web page, dotproject project custom sort, numbers arabic web page, line magazine

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1659018

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

$100 USD trong 30 ngày
(267 Đánh Giá)
9.8