Đã Trao

iPad, iPhone, Objective C Job by valiknovik

Xcode project. Interactive book for IPad. 12 pages. Graphics and sound files give.

Еxample - [url removed, login to view]

Kĩ năng: iPad, iPhone, Objective C

Xem nhiều hơn: xcode for ipad, apple xcode, red riding, red hood, hood, eth, interactive project, xcode project, project sound, project xcode, interactive book app xcode, interactive app xcode, project sound graphics, graphics custom, ipad book xcode, ipad childrens book, xcode ipad book, book interactive, ipad interactive, xcode app interactive book, xcode project ipad, interactive sound, interactive book ipad xcode, interactive xcode app, custom ipad

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) MT Prospect, United States

ID dự án: #1659127

1 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

ITCreate

Hired by the Employer

$800 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
7.0