Đã Trao

Lập trình C, iPad, iPhone Job by valiknovik

An interactive book for iPad/iPhone. 12 pages. Graphics and audio files are ready.

Example - [url removed, login to view]

Xcode project.

Kĩ năng: Lập trình C, iPad, iPhone

Xem nhiều hơn: xcode for ipad, apple xcode, red riding, red hood, hood, interactive project, xcode project, interactive app iphone, project xcode, custom audio, audio project iphone, interactive book app xcode, interactive app xcode, childrens iphone, graphics custom, ipad book xcode, interactive iphone book xcode, ipad childrens book, xcode ipad book, book interactive, ipad interactive, xcode app interactive book, xcode project ipad, interactive book ipad xcode, interactive xcode app

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) MT Prospect, United States

ID dự án: #1659664

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Krekeroff

Hired by the Employer

$1000 USD trong 15 ngày
(17 Nhận xét)
5.2