Đã Trao

Nhập liệu, Excel Job by rakib679

I am [url removed, login to view] Islam,I want to do your work if you provide me the jobs.I will submit this job in due time.I am, waiting

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: waiting jobs, rakibul, mohd, islam, custom project jobs, project jobs part time, custom submit article joomla, remedy bmc training jobs job, submit rss job post, autolisp jobs part time, custom themes jamit job script, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, vb6 vbnet vb2008 migration jobs job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1660312

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

mairajuddin

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0