Đã Trao

iPad, iPhone, Objective C Job by valiknovik

An interactive book for ipad. 12 pages. Graphics and audio files are ready.

Example -

[url removed, login to view]

Xcode project.

Kĩ năng: iPad, iPhone, Objective C

Xem nhiều hơn: xcode for ipad, apple xcode, red riding, red hood, hood, interactive project, xcode project, project xcode, custom audio, interactive book app xcode, interactive app xcode, graphics custom, ipad book xcode, ipad childrens book, xcode ipad book, book interactive, ipad interactive, xcode app interactive book, xcode project ipad, interactive book ipad xcode, interactive xcode app, custom ipad, ipad app xcode, interactive ipad, custom ipad app

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) MT Prospect, United States

ID dự án: #1660479

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

mircyber

Hired by the Employer

$1000 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
4.4