Đang Thực Hiện

Ruby on Rails Job by sigbackup

change management solution for the pharmaceutic manufacturing.

contact me at sigbackup@[url removed, login to view] for full-time opportunity

Kỹ năng: Ruby on Rails

Xem thêm: change management project, manufacturing project, project contact management, contact management project, custom project management, full time project management, project management solution, project management gmail, gmail project management, change gmail, dotproject project custom sort, custom gmail template

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Taiwan

Mã Dự Án: #1661244

Đã trao cho:

imukherjee87

Hired by the Employer

$7200 USD trong 180 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0