Đã Trao

Kế toán, BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by psha528v

Indexing & processing of invoices, setting up new vendors, reconciliation of vendor (supplier) statements,

Applying payments, Sending weekly check run file to bank, running positive pay exception report, printing on Demand reports, Correcting errors of outsourced group like BVAAP & J Daniel, Handling all month end activities, resolving vendor queries received in AP Mailbox & vendor line.

Kĩ năng: Kế toán, BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem nhiều hơn: sending invoices, outsourced printing, on line supplier, on demand indexing, reconciliation, invoices/month, custom reports, bank reconciliation, check printing, file handling, printing project, group invoices, custom report , correcting, report printing, project report vendor, custom group, vendor reports, setting project invoices, queries reports, project outsourced, project file handling, project demand, outsourced project, correcting errors

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NEW DELHI, India

ID dự án: #1661332

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

powlink

Hired by the Employer

$400 USD trong 25 ngày
(10 Nhận xét)
4.0