Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks, Mạng xã hội Job by subishoi6060

I am interested to do the work as like data base management on the excel format and data entry on the word and note pad and also do the work on the internet as like data entry and also can work on the social networking as like facebook and orcut and twiter

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks, Mạng xã hội

Xem thêm: project management format, data base management, excel custom, twiter facebook, pad format word, project management excel format, excel format project management, custom project management, facebook twiter, interested project word, excel pad, pad excel, social networking project management, custom excel, project base work, facebook data entry project, note pad style program, custom word macros, custom word logo, custom word art, data entry networking, list note pad, dotproject project custom sort, custom word art logo, project definition word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) bhubaneswar, India

Mã Dự Án: #1661493

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹50000 cho công việc này

cohfdsfdsat

Hired by the Employer

₹50000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0