Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks, Mạng xã hội Job by subishoi6060

I am interested to do the work as like data base management on the excel format and data entry on the word and note pad and also do the work on the internet as like data entry and also can work on the social networking as like facebook and orcut and twiter

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: project management format, Data base management, excel custom, twiter facebook, pad format word, project management excel format, twiter twiter, excel format project management, custom project management, facebook twiter, interested project word, excel pad, can excel pad, pad excel, social networking project management, custom excel, project base work, facebook data entry project, note pad style program, project report word 2003 template, custom word macros, custom word logo, custom word art, data entry networking, deployment project custom license number

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) bhubaneswar, India

ID dự án: #1661493

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹50000 cho công việc này

cohfdsfdsat

Hired by the Employer

₹50000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0