Đã Trao

Android Job by prithvirg

The project is to enable / port serial VCOM driver support for motorola xoom tablet for FTDI usb to serial converter

Kỹ năng: Android

Xem thêm: motorola, vcom, custom serial, custom tablet, driver project, tablet usb driver, usb serial, project serial port, usb tablet, custom usb, xoom, project usb, motorola project, usb driver, project converter, port usb, custom port, serial driver, net setup project serial, mysql project serial provider, usb project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1661530

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

gaudeman

Hired by the Employer

$12 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
5.0