Đã Trao

Java Job by saczek15

Can You finsish this project for my? I now that I didn't respond, but I was ill and I it Wasn't easy for me to answer.

Can You finish this project. I can pay for it.

Kỹ năng: Java

Xem thêm: cms custom easy migrate, cms custom easy, ill give month pay, project develope setup, myspace project open, matlab project done days

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) WARSZAWA, Poland

Mã Dự Án: #1661896

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

buzzcoder

Hired by the Employer

$50 USD trong 5 ngày
(49 Đánh Giá)
5.7