Đã Trao

Viết lại bài báo, Blog, Viết quảng cáo, Thơ ca, Research Writing Job by antonelarak

Project about today situation in the many aspects of human life( law, world, country, love(in the many different ways) and wars. I will explain how todays world couldn't survive without love and community.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Blog, Viết quảng cáo, Thơ ca, Research Writing

Xem nhiều hơn: law project, setup project custom form vbnet, 431, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, custom interface mob wars, custom community, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Å ibenik, Croatia

ID dự án: #1662613

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

clare83

Hired by the Employer

€100 EUR trong 7 ngày
(45 Nhận xét)
6.3