Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by Ginger01

please translae this letter for me

tll me how to pay i want t to get translated asap

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translae, letter project, project letter, deployment project custom message, webcam want pay minute, want pay, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Watford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1662852

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

VisorExcess

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
3.7