Đã Trao

Lập trình C# Job by stuartg123

Hi there,

interested in the project you did last year...

Google Scraper for Images in C#

$50 dollars?

Please describe project, sounds like what i need for 50 dollars..

cheers

Stu

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: stu, custom sounds, images scraper, scraper google images, google images scraper, google search scraper freelancer project, please help need data entry job home asap, custom sounds ring contact iphone, need help writing 250 word essay grade year, iphone app custom sounds, google maps scraper project number 401009, iphone custom sounds, custom sounds iphone application, scraper project, google scraper

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1663066

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

rajtuhin1

Hired by the Employer

£20 GBP trong 1 ngày
(94 Đánh Giá)
6.5