Đã Trao

Xử lý đơn hàng Job by ayoitsbotz1

Outgoing Tele marketing contract available for Income Tax Products.

Contact me Botzpromos at yahoo dot com

Pay is per sale and varies. Contact me for more info

Kỹ năng: Xử lý đơn hàng

Xem thêm: tele marketing, tax income, sale contract, income project, project income tax, tax project, may marketing, income tax project, tele sale, project tele marketing, pay sale contract, dot project, setup project custom, tele marketing project, deployment project custom message, contract project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1663080

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

WriteSmart

Hired by the Employer

$40 USD trong 5 ngày
(27 Đánh Giá)
5.7