Đã Trao

HTML, Lập mã Photoshop, Thiết kế Photoshop Job by bestfrend12

salam ana isemi manal ana min 3a2ila fa9ira jidane o bghit ne3AWENE WALIDA DEYALI 3LA HAD ZEMAN 3AFAK ILA KAN 3ANDEK LEWA9ET ANA BAGHA NETE3RAFE 3LIK BAXE NEHDRO F HADXI DEYAL FREALANCER 7IT BGHIT RIR LI 3AWENI O YEMEDLI YADE L MOSA3ADA LAH YJAZIK BIKHIR MEERCI BZAFE HAADA HOWA MON EMAIL maya-_-1992@live(dot)fr

Kỹ năng: HTML, Lập mã Photoshop, Thiết kế Photoshop

Xem thêm: may li, ana may, salam, kan, frealancer, ana, project custom control add net, setup project custom form vbnet, dot project, setup project custom form, setup project custom, project maya, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, maya project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tetuán, Morocco

Mã Dự Án: #1663243

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

maherraki

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
4.6