Đang Thực Hiện

.NET Job by employeepay

general work on some code

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: project code work, project smsc code, project game cross work, project javascript code gui, custom database work, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1663687

Đã trao cho:

AndreiMk

Hired by the Employer

$30 USD / giờ
(60 Đánh Giá)
6.6