Đã Trao

.NET, Lập trình C#, Javascript, SQL, Màn hình Windows Job by ravinderaitha

Languages : C, C++and C#.Net

.Net Technologies : ASP.Net 3.0, [url removed, login to view], Web services and WCF.

Framework : .Net Framework3.0 and 3.5

Markup Languages : HTML and XML

Web Servers : IIS [url removed, login to view] 6.0

Reporting Tool : Crystal Reports

Database : SQL Server2005/2008.

IDE : VisualStudio2005/2008

OS : Windows.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Javascript, SQL, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: windows reporting tool, web markup languages, wcf 2008, reporting services sql, may 11. 2008, windows wcf, wcf web services, markup languages, iis services, crystal reports 11, custom reports, custom OS, ado, net reporting tool, net windows services, asp sql reporting, web reporting sql database, web crystal reports, markup tool, web ide, crystal reports asp, crystal web reports, html sql reporting, asp crystal reports 2008, web services project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, Andhra Pradesh

ID dự án: #1663743

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

meetesh

Hired by the Employer

$200 USD trong 20 ngày
(90 Nhận xét)
8.2